EXCLUSIV! DIN CULISELE DEMITERII DE LA ODEON. Dorina Lazăr: „Primarul este ales să asigure respectarea prevederilor legale față de toți cetățenii, nu să le încalce drepturile consfințite prin lege.”

0
DORINA LAZĂR

Observăm cu tristețe cizma PSD peste gâtul iubitorilor de cultură din țară! Cultura este la pământ în România! Actorii, scriitorii, muzicienii, pictorii, standardele intelectuale au fost reduse la nivelul unor lipitori de afișe, pentru că PSD a manelizat, a tabloidizat cultura românească, prin analfabetul șef Lucian Romașcanu, iar mai nou prin lipitoarea șefă Gabriela Firea, primăreasa Bucureștilor.

CITEȘTE ȘI:

Scriam săptămâna trecută, în articolul „Când gongul de deschidere a sezonului în teatrul românesc bate a PSD”, că și lumea teatrului românesc e departe de-a fi armonioasă și senină. Că, la fel ca întreaga societate, e agitată adesea de breaking-news-uri și de violenta intruziune a politicului în tendința sa abuzivă de a vicia conștiințe, caractere și vieți. Iată că afirmațiile ni se confirmă! Am primit la redacţie un punct de vedere al doamnei Doina Lazăr, excelenta directoare a Teatrului Odeon și una dintre cele mai mari actrițe ale României, demisă din funcție de cititoarea de promptere Gabriela Firea, de natură a ne pune pe gânduri. Despre un mod de manifestare care de câţiva ani se tot amplifică și tinde să devină un fenomen al democrației pesediste scăpat de sub control.

Probabil că Gabriela Firea își imaginează că citirea de pe promptere la anumite televiziuni a contaminat-o cultural și a făcut din ea un expert în cultură. Altfel nu înțeleg de ce s-a dat în stambă demițând din funcție o mare actriță și un excelent manager, precum Dorina Lazăr, și punând în loc un actoraș insipid, căruia i-a ridicat toate pânzele sus doar relația incestuoasă cu PSD. Gabriela Firea are, astfel, o anume dezinvoltură culturală care vine din incultură sau din disprețul său față de cultură. Altfel, protestele din Odeon, acuzațiile de pesedizare a teatrelor bucureștene sunt consecințele aceleiași politici a PSD care a adus și la Ministerul Culturii un om care n-are nici o legătură profundă cu cultura română. S-o lăsăm, însă, pe marea actriță să ne clarifice cum stau lucrurile.

Spre știința celor interesați să afle adevărul despre demiterea mea

Referitor la acuzațiile vehiculate în spațiul public de biroul de presă al PMB prezentate ca fiind motivele care ar fi stat la baza emiterii Dispoziției (D.P.G. nr. 1181/24.08.2017) prin care am fost demisă din postul de manager al Teatrului Odeon doresc să fac următoarele precizări:

  1. În documentul prezentat ca fiind Dispoziția Primarului General nr. 1181/24.08.2017 (document ce nu a fost făcut public nici până astăzi 19.09.2017 întrucât nu a fost publicat pe site-ul PMB la secțiunea acte normative și nici în Monitorul Oficial al Municipiului București) nu există nicio motivare a măsurii dispusă (încetarea contractului de management nu este motivată, se face doar trimitere la câteva articole de lege sau din contract).

În preambulul Dispoziției se menționează ca documente în baza cărora a fost emisă două referate respectiv Referatul de specialitate nr. 8800/1/24.08.2017 și Referatul Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 5435/5598/23.08.2017. Conținutul celor două documente este ținut secret. Deși am solicitat și verbal și în scris să-mi fie comunicate mi s-a răspuns verbal (în scris nu am primit încă răspuns) că sunt documente cu regim special si nu pot fi comunicate.

  1. În comunicatul de presă publicat în data de 30.08.2017 pe site-ul PMB se face următoarea precizare: “măsura a fost luată în baza raportului Corpului de Control al Primarului General, care a vizat, printre altele, verificarea aspectelor organizatorice, financiare și respectarea legalității privind încheierea și derularea contractelor comerciale.”

În aceeași ordine de idei la 1 septembrie  2017 Serviciul pentru Relația cu Mass-Media transmite următoarele: “In legatura cu incetarea contractului de management al doamnei Teodora Lazar privind organizarea, gestionarea si conducerea Teatrului Odeon, Biroul de Presa al Primariei Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:

In luna martie 2017, Corpul de Control al Primarului General a efectuat o serie de verificari la Teatrul Odeon, în urma cărora s-au constatat mai multe nereguli grave privind asigurarea, gestionarea si administrarea bugetului si patrimoniului institutiei, obiective stabilite prin contractul de management.”

  1. Până la data la care PMB nu va face public conținutul celor două referate invocate ca stând la baza Dispoziției de încetare a contractului de management, precizarea Biroului de Presă al PMB conform căreia încetarea contractului meu de management ar fi avut ca temei legal constatările Corpului de Control al Primarului General este doar o supoziție și întărește percepția publică conform căreia Dispoziția Primarului General nr. 1181/24.08.2017 este un act discreționar și nefondat.

În momentul de față nu există niciun doucument oficial din care să rezulte fără echivoc motivele care au stat la baza demiterii mele. O dispoziție de demitere (chiar dacă este emisă de Primarul General al Primăriei Municipiului București, sau poate tocmai de aceea …) nu se motivează niciodată printr-un comunicat de presă, nu într-o țară democratică condusă după norme legale general valabile, aplicate și respectate de toți cetățenii (inclusiv de cei cu funcții de conducere).

  1. Misiunea de control a Corpului de Control al Primarului General s-a desfășurat în perioada 15.03.2017 – 31.03.2017. Raportul privind misunea de control desfășurată la Teatrul Odeon este datat 23.05.2017 și este comunicat Teatrului Odeon în data de 29.05.2017, la două luni după încheierea misiunii de control.

Dacă în timpul misiunii de control (care a durat două săptămâni – timp în care inspectorii au verificat toate documentele din instituție care aveau legătură cu obiectivele vizate de control)  inspectorii de specialitate “au constatat  mai multe nereguli grave privind asigurarea, gestionarea si administrarea bugetului si patrimoniului institutiei, obiective stabilite prin contractul de management” de ce redactarea raportului de control a durat două luni și au fost luate măsuri (respectiv dispunerea încetării contractului de management) după cinci luni?!

  1. În paralel (apoximativ în aceeași perioadă) cu misiunea Corpului de Control s-a desfășurat și evaluarea anuală a managementului pentru anul 2016. Raportul motivat asupra rezultatului obtinut în urma evaluarii managementului pentru anul 2016 (raport intocmit de Comisia de evaluarea anuală a managementului pentru anul 2016 constituită conform Dispoziției Primarului General nr. 333/22.03.2017) este datat 28.03.2017. Conform acestui raport nota finală este 9,23. La concluziile raportului se scrie: Având în vedere nota finală a evaluării anuale, rezultatul este SATSFĂCĂTOR si se recomandă continuarea managementului în baza Contractului de management încheiat.

În baza acestui raport la data de 03.07.2017 este incheiat actul adițional nr. 3 la Contractul de management nr. 41/18.12.2015, act adițional prin care se aprobă programul minimal pentru anul 2017.

  1. Sintagma din art. 1 al Dispozitiei „începând cu data prezentei” presupune că respectivul act produce efecte din data emiterii sale, în cazul nostru 24.08.2017. Ori actul mi-a fost comunicat în data de 30.08.2017. Iar conform normelor legale aplicabile ar fi putut produce efecte in termen de 15 zile de la data comunicării. De fapt la ce dată a încetat sau încetează contractul meu de management?!!!!

În preambulul Dispoziției se menționează, ca temei al încetării contractului de management art. 26 alin. 1, lit. g) din contract. Însă același articol 26 la alin. (3) prevede: „În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), prezentul contract de management va înceta cu un preaviz de 15 zile.“

În art. 1 din Dispoziția Primarului General nr. 1181/24.08.2017 se prevede: “Începând cu data prezentei, încetează Contractul de management nr. 41/18.12.2015”, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a dispozițiilor legale (în speță art. 32 alin. (3) din OUG 189/2008 cu toate modificările ulterioare) și a drepturilor managerului consfințite prin lege și înscrise în contractul de management.

Art. 32 alin. (3) din OUG 189/2008 prevede: „În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform prevederilor contractului de management.” Acordarea preavizului este obligatorie. Legiuitorul nu a lăsat la aprecierea autorității acordarea preavizului ci a impus acordarea lui indiferent de motivele care au stat la baza încetării contractului. Pentru încălcarea dispozițiilor legale autoritatea trebuie să răspundă. Primarul este ales să asigure respectarea prevederilor legale față de toți cetățenii nu să le încalce drepturile consfințite prin lege.

  1. Înainte de a dezbate constatările Corpului de Control (indiferent dacă acestea sunt reale și pot fi demonstrate cu documente sau sunt inventate și sunt rezultatul superficialității verificărilor efectuate), constatări care se pare au stat la baza emiterii actului de decizie, consider că ar fi mult mai util pentru interesul public să dezbatem legalitatea Dispoziției Primarului General.

Dacă am încălcat vreo dispoziție legală voi da socoteală în fața autorităților statului competente să constate și să judece faptele mele. Prezumția de nevinovăție încă este în vigoare în România și până la proba contrarie (atunci când o instanță de drept va stabili prin hotărâre definitivă că am încălcat vreo prevedere legală), în calitate de cetățean se cuvine să mi se respecte toate drepturile, inclusiv dreptul la preaviz.

Dacă în încercarea de a administra eficient instituțiile publice Primarul General emite Dispoziții cu încălcarea unor prevederi legale în vigoare și încalcă drepturile unui cetățean cine  și cum răspunde?

Abia după ce vom demonstra fără echivoc legalitatea și temeinicia Dispoziției putem dezbate veridicitatea și temeinicia constatărilor Corpului de Control. Oricum aceste dezbateri nu pot fi soluționate prin comunicate de presă sau dezbateri publice în care să ne acuzăm reciproc. Mai bine să lăsăm justiția să-și împlinească menirea și să facă dreptate.

Data: 21.09.2017                                          Dorina Lazăr

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here